Rzeczoznawca majątkowy

Zbigniew Kowalewski

Cennik

Koszt sporządzenia wyceny ustalany jest indywidualnie i zależy od:

  nakładu pracy rzeczoznawcy majątkowego niezbędnego do wykonania czynności, koniecznych dla właściwego przeprowadzenia procesu wyceny,
  charakteru, wielkości i rodzaju wycenianej nieruchomości lub praw, oraz zakresu wyceny,
  terminu i warunków wykonania czynności szacowania,
  kosztów ponoszonych przez rzeczoznawcę majątkowego w związku z wykonanymi przez niego czynnościami (dojazd, wyszukanie i przygotowanie dokumentów źródłowych, opłaty, podatki).

Opłata za wykonanie operatu szacunkowego nie zależy od wartości nieruchomości.