Rzeczoznawca majątkowy

Zbigniew Kowalewski

Oferta

Rzeczoznawca Majątkowy świadczy usługi w zakresie wyceny:

  nieruchomości gruntowych (działki rolne, działki budowlane, lasy),
  nieruchomości lokalowych (lokale mieszkalne, lokale użytkowe),
•  nieruchomości zabudowanych w tym (nieruchomości mieszkalnych jedno i wielorodzinnych, budynków gospodarczych),
•  nieruchomości przemysłowych, biurowych i magazynowych,
•  ograniczonych praw rzeczowych (spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu, użytkowanie, służebność itp.),
•  określenie wartości nieruchomości dla indywidualnych potrzeb inwestora.

Rzeczoznawca Majątkowy świadczy usługi w zakresie doradztwa:

  analizy rynku nieruchomości,
  analizy efektywności inwestycji,
•  badanie stanu prawnego nieruchomości,
•  inwentaryzacje powierzchni budynków i lokali,
•  analizy skutków finansowych uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Pozostałe usługi świadczone przez Rzeczoznawcę Majątkowego:

  raporty o nieruchomości – ważne przed dokonaniem transakcji zakupu,
  analiza rynku w tym:
  – badanie poziomu cen i czynszów dla powierzchni komercyjnych, mieszkalnych oraz badanie poziomu stawek dzierżawnych gruntów,
  – badanie trendów rynkowych,
•  biznes plany i analizy dla potrzeb kredytów preferencyjnych.

Cele wyceny:

  ustalenie ceny dla potrzeb sprzedaży, zamiany czy negocjacji,
  ustalenie podatku od spadków i darowizn,
•  aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
•  podziału majątku, zniesienia współwłasności,
•  określenie opłaty adiacenckiej i planistycznej w ramach postępowania administracyjnego,
•  zabezpieczenie wierzytelności, kredytów bankowych,
•  wniesienie aportu,
•  inne …